پارچه های نومکس هند

پارچه نومکس - نسوز آوران آترا

2018年10月20日· در زمان ثبت اختراع نومکس پنج نمونه پارچه مورد آزمایش قرار گرفتند پارچه هایی که از جنس پنبه نسوز و کتان نسوز بودند در زمان کمتر از 2 ثانیه سوختند و به مدت 13 تا 430 ثانیه این آتش ادامه داشت اما ...

انواع پارچه‌های هندی و بررسی ویژگی‌های هر کدام | فراپارچه