استفاده از لباس fr مالت

لباس نسوز شومر آلمان - ضد حرارت - Schuemer - شبکه نوین صنعت آکس

2022年6月15日· لباس های FR با استفاده از درجه بندی قوس یا ارزش حفاظتی حرارتی قوس (ATPV) دسته بندی می شوند. این درجه بندی نشان می دهد که چقدر گرما از پارچه منتقل می شود و بنابراین، لباس تا چه حد از کاربر محافظت می کند.

عصاره مالت چیست و چه کاربردی دارد؟ - نوشیدنی مالت شمس