لباس های پرواز کامبوج

لباس سنتی کامبوج - بردیا استودیو

网页سمپوت لباس ملی کامبوج است ، که به دوران فونان برمی گردد ، زمانی که دیپلمات های چینی به پادشاه کامبوج دستور دادند تا از مردمش بخواهد خودشان را بپوشانند. مردان و زنان-و هنوز در روستاها رایج ...

راهنمای سفر به کامبوج (۱۴۰۱) | همه چیز درباره ...