آرک فلاش در کل زیمبابوه

قوس الکتریکی یا آرک فلش چیست؟ - مثلث زرد