نماکس کاور آذربایجان

نقشه جمهوری آذربایجان | نقشه شهرهای کشور آذربایجان|فاینداتور

2021年10月23日· نقشه جمعیت کشور آذربایجان. جمعیت جمهوری آذربایجان طبق برآوردهای به دست آمده در آوریل (از 12 فروردین تا 10 اردیبهشت) 2021، 10,130,100 نفر است که از این میان سهم گروه های قومی (بر اساس نتایج آماری در سال ...

4.4/5(196)

آذربایجان | اطلاعات کامل درباره کشور جمهوری آذربایجان به همراه دانستنی ها